Skolotāji 2018./2019. mācību gads

1

AIGA AIZKALNE

karjeras konsultante

 

2

ZANDA ALPA

ķīmija

Mg. chem.

3

DAGNIJA ALPE-LŪKA

skolotāja logopēde

Mg. paed.

4

LAURA ANDERSONE

bibliotekāre

 

5

JŪLIJA ANDIŅA

vācu valoda

 

6

SANITA ARĀJA

vācu valoda

 

7

KARINA ATĀLA

matemātika

 

8

JOLANTA ATMATA

franču valoda

Mg. sc. educ.

9

ARTŪRS AUSĒJS

informātika, datorika

Mg. sc. comp.

10

SANDRA BALODE

angļu  valoda

 

11

SVETLANA BIKTIMIROVA

angļu  valoda

 

12

JUTA BIRZNIECE

ģeogrāfija un ekonomika

Mg. paed.

13

VERONIKA BUDRECKA

sākumskola

Mg. paed.

14

INETA BUMBIERE

mūzika

Mg. paed.

15

AGITA ČAKŠA

mūzika

 

16

INTA ČUKURE

pagarinātā dienas grupa

 Mg. paed.

17

GUNTA DANELA

mūzika

 

18

ILZE DAŅILOVSKA

tautiskās dejas

 

19

AGITA DREIMANE

sākumskola

 

20

DREIMANE VIDA

ģeogrāfija

 

21

DOBELE DIĀNA

angļu valoda

 

22

ANCE ELSTIŅA

sākumskola

 

23

LINDA ENIŅA

vācu valoda

Mg. paed.

24

INETA FELDMANE,

vācu valoda

 

25

ANDA GINEITE

sociālās zinības un ekonomika

 Mg. paed.

26

AIJA GRULLE

sākumskola

 

27

DACE JAUNZEME

angļu  valoda

 

28

AGNESE JĒKABSONE

sociālā pedagoģe

Mg. paed.

29

RENĀRS JUZUPS

koncertmeistars

Mg. muz.

30

GINTA KAIRE

sports

Mg. paed.

31

ILZE KARĒLE

krievu  valoda

 

32

RAIVIS KARZONS

informātika, datorika

Mg. sc. comp.

33

LELDE KAUPUŽA

drāma

 

34

GUNITA KĪLE-SISENE

vācu valoda

 

35

INTA KLEINBERGA

sākumskola

 

36

INĀRA KNITNERE

sākumskola

 

37

NORMUNDS KNITNERS

fizika

 

38

INTA KORŅĒJEVA

direktore, matemātika

Mg. sc.educ.

39

INESE KRASTA

bioloģija

Mg. biol.

40

ĒRIKA KRASTIŅA

sākumskola

 

41

ARTA KRŪMA

direktores vietniece izglītības jomā

Mg. sc.educ.

42

VAIRA KRŪMIŅA

sākumskola

 

43

ZANDA KRŪMIŅA

latviešu valoda un literatūra

 

44

DACE KRŪZE

sākumskola

Mg. paed.

45

GINTA LATIŠA

angļu  valoda

Mg. paed.

46

LAURA LAUBERGA-NIKOLOVA

vēsture

 

47

INETA LEIGUDA

latviešu valoda un literatūra

 

48

LAILA LEJNIECE

matemātika

 

49

NATĀLIJA MAJAKOVA

krievu  valoda

 

50

ILGA MATVEJEVA

izglītības psiholoģe

Mg. psych.

51

MĀRA MEGNE

matemātika

 

52

INETA MELNOZOLA

vācu valoda

 

53

JANA MĪTINA

sākumskola

 

54

INGA MOLDOVANA

vācu valoda

 

55

ANTRA MORE

direktores vietniece izglītības jomā

Mg. sc.educ.

56

VALDA MORE

direktores vietniece izglītības jomā, latviešu valoda

Mg. paed.

57

GUNDEGA MUIŽNIECE

vācu valoda

 

58

KRISTĪNE NOVADE

latviešu valoda un literatūra, karjeras konsultante

 

59

DACE OZOLIŅA

sākumskola

 Mg. paed.

60

BAIBA PASTORE

pagarinātā dienas grupa

Mg. paed.

61

SANITA PERŠEVICA

direktores vietniece izglītības jomā, vācu valoda

 

62

KITIJA PINKOVSKA

latviešu valoda un literatūra

 

63

GUNTRA PLŪCE

sākumskola

Mg. paed.

64

VALENTĪNA POCJUTE

sports

 

65

ROLANDS POCJUTIS

sports

 

66

SANDRA POGA

izglītības psiholoģe

Mg. psih.

67

ILZE POŅEMECKA

sākumskola

 

68

NELLIJA PRIEDE

mājturība un tehnoloģijas

Mg. paed.

69

VALDIS PRIEDOLS

fizika

Mg. sc. educ.

70

ANDREJS PUTNIŅŠ

angļu  valoda

 

71

RUTA RENCE

sākumskola

 

72

DAIGA SALDENIECE

latviešu valoda un literatūra

 

73

LUDMILA SEMJONOVA

krievu  valoda

Mg. paed.

74

DAIGA SIRMOVIČA

matemātika

 

75

DACE SMĀĢE

angļu  valoda

 

76

ILZE SPROĢE

vēsture

 

77

INA SPROĢE

mājturība un tehnoloģijas

 

78

HELITA STĀLBERGA

bioloģija un dabaszinības

Mg. sc.env.

79

SIMONA STALIDZĀNE

latviešu valoda un literatūra

Mg. philol.

80

SANTA STOCKA

vācu valoda

 

81

INA STOLA

ģeogrāfija

Mg. paed.

82

DANUTE SUNGAILA

vācu valoda

 

83

SANITA ŠĶUBURA

latviešu valoda un literatūra

 

84

SOLVITA ŠLISERE

matemātika, informātika

Mg. edu. sc.

85

INETA ŠNEPE

matemātika

Mg. paed.

86

SANDA ŠPUDE

vācu valoda

 

87

KRISTĪNE ŠULMANE

vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas 

 

88

ZITA TAPIŅA

sākumskola

Mg. paed.

89

LIANA TARASENKO

vācu un krievu valoda

Mg. paed.

90

AGNIS TIMERMANIS

vēsture un sociālās zinības

 

91

BIRUTA TJURINA

sports

 

92

ANTRA TOMAŠA

mājturība un tehnoloģijas

 

93

INTA TUČINA

matemātika

 

94

ARTA TUKŠENIECE

vēsture un sociālās zinības

Mg. philol.

95

ANDRA VILCĀNE

sākumskola

 

96

EGIJA VOLKOVA

sociālā pedagoģe

 

97

GITA ZEMARĀJA

latviešu valoda un literatūra

Mg. philol.

98

NORMUNDS ZĪVERTS

matemātika

 

99

GITA ZOMMERE

vācu valoda

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs